Rodzaje kont osobistych

Rodzaje kont osobistych

Konto osobiste to podstawa oferty każdego banku uniwersalnego. To właśnie od niego bank zaczyna budować trwałą więź z klientem, poznawać jego preferencje, oceniać możliwości finansowe i na podstawie takiej analizy oferować inne instrumenty finansowe – lokaty, fundusze, konta maklerskie itp.

Podstawową funkcja konta osobistego jest przechowywanie pieniędzy właściciela. To właśnie na konto osobiste otrzymujemy wypłatę lub różnego rodzaju świadczenia. Za jego pomocą możemy tez dokonywać wielu operacji finansowych – deponować pieniądze na lokatach (gdyż środki zgromadzone na kontach osobistych najczęściej są bardzo nisko oprocentowane), robić przelewy, czy polecenia zapłaty. Bogata oferta kont osobistych sprawiła, iż obecnie są one bardzo zróżnicowane i dostosowane do potrzeb różnych grup klientowskich.


Banki chcąc przekonać do siebie jak największą grupę klientów oferują kilka rodzajów kont osobistych w zależności od tego, kto jest ich adresatem. Pierwszą grupę stanowią konta dla najmłodszych klientów, czyli dla dzieci i młodzieży. Konta tego typu nie cieszą się jednak zbyt duża popularnością i oferują je nieliczne banki. Znacznie bardziej atrakcyjną grupą są studenci, którzy otrzymują comiesięczne przelewy od rodziców lub od pracodawcy z tytułu zatrudnienia. Dokonują wielu operacji  i często korzystają z dołączonej do konta karty. Konta studenckie najczęściej są darmowe, gdyż jak wiadomo studencka kieszeń nie jest zbyt głęboka.  Najbardziej dochodową grupę klientowską stanowią ludzie niezależni finansowo posiadający stałe wpływy na konto. Klienci należący do tej grupy bardzo często korzystają także z pozostałych instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie banku, dlatego też banki gotowe są zastosować wobec nich atrakcyjne warunki prowadzenia konta. Ostatnią istotną grupę stanowią osoby starsze, którym na konto przelewane są świadczenia emerytalne. Możliwości jakie dają wyżej wymienione konta są najczęściej bardzo do siebie zbliżone, podstawowa różnica dotyczy wysokości opłat i kanałów dostępu.

Poza kryterium odbiorcy konta osobiste można także podzielić na dwie grupy w oparciu o kryterium waluty. Najczęściej decydujemy się na konta prowadzone w polskim złotym, jednakże część klientów zainteresowanych jest także posiadaniem rachunków walutowych. Do grupy klientów rachunków walutowych najczęściej należą osoby pracujące poza granicami kraju oraz często podróżujący. Dla nich posiadanie takich kont mimo znacznie większych opłat mimo wszystko jest korzystniejsze, gdyż pozwala na uniknięcie niekorzystnego przeliczenia waluty w przypadku jakiejkolwiek operacji finansowej.

W ostatnim czasie dużą popularność zyskały konta oszczędnościowe. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż dzięki codziennej kapitalizacji możliwe jest uniknięcie podatku od zysków kapitałowych, czyli prościej mówiąc 19 % podatku Belki.  Obserwując duże zainteresowanie klientów kontami oszczędnościowymi do swojej oferty wprowadza je coraz więcej banków. Nierzadko oprocentowanie takich kont jest większe niż większości dostępnych na rynku lokat, dlatego inwestorzy szukający bezpiecznych form lokowania kapitału powinni rozważyć taką formę inwestycji.

Artykuły, które mogą również Cię zainteresować: